ขั้นตอนการสมัคร แอร์โฮสเตส มีอะไรบ้าง คลิกพลัน

ขั้นตอนการสมัครแอร์โฮสเตส

หัวใจหลักของอาชีพแอร์โฮสเตสคือ บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 1. บุคลิกภาพที่ดี เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสร้างความประทับใจแรก (First Impression) เพื่อผ่านไปสู่การแข่งขันรอบต่อไปได้
 2. ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเองนั้น ก็ยิ่งมีสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน  โดยเฉพาะในเรื่องของ

– ทักษะการพูด  ทักษะการฟัง (ซึ่งใช้ตอนสัมภาษณ์เดี่ยว)

-ทักษะการ ทักษะอ่าน ทักษะการเขียน (ซึ่งใช้ตอนสัมภาษณ์ข้อเขียน)

 

Interview-Image

 

และกว่าจะมีวันติดปีกไปสู่ฝันได้นั้น  จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการสมัครแอร์โฮสเตส ซึ่งทุกๆ ขั้นตอนมีความสำคัญหมดค่ะ

 ตั้งแต่การเตรียมตัว การเตรียมภาษา การเตรียมเอกสาร การใช้ไหวพริบ มีทัศนคติในการตอบคำถามที่ดี  จนกระทั่งไปถึงการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย   และก่อนที่จะได้ วีซ่าทำงานและวันเดินทางเพื่อไปร่วมงานกับสายการบิน โดยสามารถสรุปขั้นตอนการสมัครแอร์โฮสเตส  ได้ดังนี้

———————————————————————————-

 

 1. ขั้นตอนสมัครออนไลน์ เมื่อสายการบินเปิดรับสมัครลูกเรือ สายการบินมักจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน และในเว็บไซต์นั้นๆ จะมีช่องทางการสมัครผ่านทางออนไลน์ให้ โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด คุณสมบัติเบื้องต้น อัพโหลดเอกสารต่างๆ เป็นต้น

  2. ขั้นตอนพรีสกรีน (Pre-Screen)  หรือพูดง่ายๆ คือ  “การดูตัวเบื้องต้น”  ว่าผู้สมัครมีบุคลิกภาพและความสามารถเหมาะกับการเป็นลูกเรือสายการบินหรือไม่  ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ  เพราะผู้สมัครจะต้องสร้างความประทับใจแรก หรือ “First Impression”  ให้กรรมการจำเราได้ และอยากที่ได้เราเข้าร่วมงานกับสายการบิน

โดยคำถามที่กรรมการถาม จะถามเพื่อต้องการคำตอบเพียงสั้นๆ   เพื่อทำความรู้จักในเบื้องต้น เช่น  ทำไมสายการบินจึงต้องเลือกคุณ   คุณเคยมีประสบการณ์การทำงานอะไรมาบ้าง  ทำไมจึงอยากร่วมงานกับสายการบินเรา เป็นต้น

 1. ขั้นตอนการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสายการบินที่ไม่ใช้คะแนนโทอิก (TOEIC) หรือบางสายการบินใช้คะแนนโทอิก ก็ยังอาจมีการสอบภาษาอังกฤษของสายการบินควบคู่ด้วย คือ การเขียนเรียงความ (Essay) ตอบคำถามจากสายการบิน

  4. ขั้นตอนการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม หรือ “Group Discussion” ณ สถานการณ์จริงเวลาทำงานบนเครื่องบินแล้วนั้น การทำงามเป็นทีม หรือ Teamwork คือสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ สำหรับขั้นตอนการสัมภาษณ์แบบกลุ่มนั้น มีเพื่อการดูความสามารถในการทำงานเป็นทีมของผู้สมัคร รวมไปถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นบวก  เพราะ


  5. ขั้นตอนการสัมภาษณ์เดี่ยว
  เจาะลึกประสบการณ์รายบุคคล เพื่อวัดทัศนคติ ประสบการณ์และไหวพริบ หรือบางสายการบินอาจมีให้แสดงความสามารถพิเศษ เรียกง่ายๆ คล้ายกับรอบสุดท้ายประกวดนางงาม ที่ต้องโชว์ทั้งความเก่ง ไหวพริบ และความสามารถค่ะ

  6. ขั้นตอนการว่ายน้ำ
  โดยส่วนใหญ่สายการบินต่างๆ จะมีการทดสอบการว่ายตามระยะทางดังนี้  ผู้หญิงควรว่ายน้ำได้อย่างต่ำในระยะ 50 เมตร  และผู้ชายควรว่ายน้ำได้อย่างต่ำ 100 เมตร

  7. ขั้นตอนการตรวจร่างกาย  สายการบินจะมีเงื่อนไข ที่จะปฏิเสธ ไม่รับคัดเลือกผู้สมัครที่ความบกพร่องของตาบอดสี หรือภาวะโลหิตจาง โรคทาลัสซีเมีย กระดูกสันหลังคด เอดส์ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ คือ ขั้นตอนการสมัครแอร์โฮสเตส  ในเบื้องต้น  โดยขั้นตอนการรับสมัครแอร์โฮสเตสนี้ สำหรับสายการบินในตะวันออกกลาง หรือ สายการบินฝั่งเอเชีย หรือ สายการบินในประเทศไทย  จะมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างไปจากนี้มากนัก

เพราะฉะนั้น หากผู้สมัครเตรียมตัวมาพร้อม  ประกอบกับ รู้เทคนิคในการทำตัวอย่างไรให้ปัง เพื่อมัดใจกรรมการ ซึ่งจะกล่าวในบทถัดไป  ฝนเชื่อว่า ไม่ว่าสายการบินไหนๆ  มาเปิดรับสมัคร หรือมีขั้นตอนการสมัคร ที่ง่ายหรือหินเท่าไหร่  จากความยาก ความกลัว ความกังวล ในการสมัครแอร์โฮสเตส จะกลายเป็นความท้าทาย  ความสนุก การหาประสบการ์ณ์ใหม่ๆ อย่างแน่นอนค่ะ : )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s